Ozon – Przemysł spożywczy

Wprowadzenie ozonu przeprowadzane jest następująco: z głównej linii przepływu obiegu chłodzenia odprowadzana jest niewielka ilość wody, która przechodzi przez inżektor.

Tam wprowadzana jest mieszanka O3/O2.

Następnie ta silnie zaozonowana woda doprowadzona jest z powrotem do prądu głównego.

Stężenie ozonu dopasowane jest do parametrów wody chłodzącej. Jednostka kontrolna urządzenia ozonującego umieszczona jest tuż naprzeciwko instalacji nawadniającej.

Jeśli stężenie ozonu jest zbyt wysokie, wytwarzanie ozonu jest automatycznie redukowane; wzrasta ponownie gdy tylko stężenie spada poniżej ustawionego minimum. Więcej informacji przeczytacie na stronie http://jopex.com.pl/ozonowanie-czym-jest-ozonowanie/.

Przed użyciem ozonu, woda chłodząca była uzdatniana biocydami, NaOCl, środkami dyspergującymi oraz inhibitorami korozji. Przed rozpoczęciem uzdatniania ozonem, chłodnie kominowe, tj. ściany, instalacja nawadniająca oraz zbiornik z wymiennikiem ciepła, wskazywały normalny wzrost biomasy.

Po zastosowaniu technologii ozonowej ilość biomasy została prawie zupełnie zlikwidowana i to w przeciągu 4 tygodni. To pozwala nam stwierdzić, iż ozon może całkowicie zastąpić drogie biocydy. Wszystkie wewnętrzne powierzchnie, szczególnie powierzchnie wymiennika ciepła, zostają wyczyszczone poprzez odpowiednie, ciągłe dozowanie ozonu. Przyczynia się to do lepszej wymiany ciepła oraz wyższej efektywności całego systemu chłodni kominowej. Ma to również pozytywny wpływ na przezroczystość wody.

Ogólnoświatowy wzrost świadomości o konieczności ochrony środowiska naturalnego i bardziej surowe przepisy zmuszają przemysł celulozowo-papierniczy do zastosowania bardziej ekologicznych metod produkcji. Podstawową alternatywą chlorowania przy bieleniu celulozy stał się ozon, który reaguje szybko ze szkodliwymi związkami bez wytwarzania niepożądanych produktów ubocznych.

Ozon jest silniejszym utleniaczem od chloru; dzięki temu ozon wymaga o wiele mniejszych systemów reakcyjnych.